liga sluzieb seniorom

Nedávno som si vypočul v autobuse rozhovor: „Ty si dala otca do sociálneho domu? Prečo? Veď máš krásny, veľký byt?!...“ oslovila, zrejme priateľka priateľku. Asi sa dávno nevideli. Tá druhá odpovedala: „Urobila som dobre. Je nemocný, slabý, chodievame tam pravidelne, nedávno nám znova otec povedal, že tu má celý deň pri sebe dobrých ľudí, starostlivosť je perfektná. A vy môžete spokojne pracovať. Veď sme spolu ak to potrebujeme...“

drogova prevencia

Napriek tomu, že článok: Názor matky, abstinujúcej alkoholičky, bez redakčného komentára sa objavil v rubrike Zdravie a relax iba včera, redakcia Športlandia.sk dostala viacero spätných väzieb na jeho obsah s rôznymi stanoviskami, od rôznych autorov. Medzi prvými prišiel mailovou poštou aj tento. Prinášame ho tiež bez obsahovej úpravy a v plnom znení:

drogova prevencia

Drogová prevencia (primárna) očami študenta, rodiča a tých, ktorí problém poznajú z viacerých strán.

Na úvod by som rád poznamenal, že primárna drogová prevencia je komplikovaný proces, do ktorého vstupuje množstvo subjektov (dieťa či študent, rodina, škola, koordinátor drogovej prevencie, športový klub, médiá...), ktoré sú vzájomne poprepájané sociálnymi vzťahmi a výsledkom je tak spleť premenných, ktoré sú popretkávané rôznymi sociálnymi väzbami. Rád by som zdôraznil, že mnohé z týchto subjektov si ani neuvedomujú, že sú súčasťou tohto „kolotoča“, prípadne, svoju účasť na tomto procese vnímajú len okrajovo. Realitou je tak vnímanie danej problematiky subjektom čiastkovo, alebo výslovne vyhranene, teda, zo „svojho“uhla pohľadu.Poďme sa, však, bližšie pozrieť na videnie primárnej prevencie očami študenta, rodiča a tých, ktorí problém poznajú z viacerých strán.

drogova prevencia

Milí priatelia, po rozhovoroch na viaceré témy, ktoré sú skloňované na tomto internetovom portáli, sa chcem s vami podeliť o mojom videní prevencie detí i prevencie ako takej. Som žena,som matka a predovšetkým som závislá. Abstinujúca a pracujúca. Je to pre mňa hrozné v súvislosti so závislosťou písať, čo uvádzam,ale je to tak.

liga sluzieb seniorom

Šahy nás prijali v ostatný júlový tohoročný víkend vo všednom oblečení . Aj po rokoch na južnom Slovensku, presnejšie na brehu rieky Ipeľ v okrese Levice. Presne tam, kde uchovávajú tradície osídlenia od roku 1 237. Do polovice 19.storočia ako sídla Hontianskej župy na cestnej križovatke zo Slovenska do Maďarska. Bohatá história prezrádza, že práve v Šahách bol už v roku 1238 založený kláštor mníchov, zničený Turkami v 1552 roku, od 17.storočia znova postavený jezuitmi. Ak sa návštevník zahľadí na Barokový kostol Nanebovzatia Panny Márie z roku 1736 možno aj podaktorému z takých ako nám prebehne mysľou stará pravda:

JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com