hk levice deti

„Všetci dnes vieme, že súčasná doba je náročná na čas. Všade sa ponáhľame a všetko plynie oveľa rýchlejšie. Postupne zisťujeme, že tento efekt spôsobuje vo veľa prípadoch bohužiaľ aj to, čo je pre nás najdôležitejšie, a to je zanedbávanie nášho „ zdravého životného štýlu„. Smutnejšie je to hlavne v prípade našich deti.

Aktivity HK LV mladez

Začíname trpieť už od detstva rôznymi civilizačnými chorobami. Deti sa uberajú k sedavému tráveniu voľného času. Náš imunitný systém, ktorý je tak nesmierne dôležitý z pohľadu prekonávania rôznych ochorení, zostáva oslabený. Prichádzajú na rad „ víťazi „ v podobe chorôb. Však jednoznačným príkladom súčasnej doby je ochorenie „covid 19„ , ktoré vie zákerne a ticho zaútočiť práve na tých, ktorých imunitný systém je z rôznych príčin oslabený. Začnime s tým vážne robiť niečo naviac.

Nechceme iba horekať a viesť akademické debaty. Radšej konáme“ – takto uviedli svoj projekt ľudia z Levíc, ktorí sa v tomto hokejovom klube starajú roky o hokej mladých.
Pre hokejovú sezónu 2020/ 2021 prichádzajú s projektom:
Športuje celý Tekovský región

HK Levice prichádza, ako prvý športový klub v našom okrese, ktorý chce podporovať a prispievať k všestrannému športovému rozvoju našich detí a zapojiť tak celý Tekovský región a časť Hontu. Dať do popredia veľkú myšlienku Olympionizmu „športový rozvoj tela a ducha odkazom Kalokagatie„. Budovať u detí športové návyky v príjemnom prostredí, plnom nových kamarátov, s pocitom bezpečia a krásnych nových zážitkov. Tieto môžu ďalej rozvíjať v rôznych športových kluboch, ktoré im začnú byť blízke. Práve takto vieme výrazne ovplyvniť zdravie našich detí a vybudovať u nich základy pre „zdravý životný štýl„ prostredníctvom všestranného športového rozvoja.

Hokejový klub Levice poskytuje možnosť športového vyžitia obyvateľom v najväčšom okrese na Slovensku. Jeho spádovú oblasť tvorí viac ako 180 000 obyvateľov. Región Tekova a časti Hontu tvoria štyri mestské aglomerácie (Levice, Tlmače, Želiezovce a Šahy).

Sociálne podmienky najmä mladých ľudí s rodinami spôsobujú obmedzenie výdavkov na športové aktivity

Sociologické faktory – na vývoj populácie v súčastnosti majú najväčší vplyv demografické zmeny a zmeny v životnom štýle (menej pohybových aktivít, viac stresu, preferovanie konzumného spôsobu života, nárast kriminality, drogových a iných závislostí, oslabovanie rodinných hodnôt, zhoršujúci sa sa zdravotný a fyzický stav populácie).

Súčasný stav športu

V posledných dvoch desaťročiach došlo aj v oblasti telesnej výchovy a športu k zmenám, a to najmä v systéme organizácie, riadenia a financovania športu. Športové subjekty majú možnosť podnikať a z tejto činnosti pokrývať časť svojich nákladov, čo sa aj v praxi často uplatňuje čoraz ťažšie akoby sa zdalo.

Sprievodným javom dnešnej doby je aj nárast kriminality a drogovej závislosti ľudí v mladom a strednom veku. Sociálne podmienky mladých ľudí s rodinami spôsobujú obmedzenie výdavkov na športové aktivity.

Tu by malo významnú úlohu zohrávať mesto, kde vo vzťahu k týmto skupinám, hlavne mladých ľudí, malo prevziať na seba rozumnú mieru kompenzácie nákladov na športovanie. Tam, kde je mesto zriaďovateľom škôl, vytvoriť podmienky a zabezpečiť dostupnosť športových aktivít pre mládež na sídliskách, ako aj pre širokú verejnosť. Stav mladej generácie v oblasti zdravotnej a fyzickej zdatnosti je totiž alarmujúci. V tomto zmysle Hokejový klub ponúka ako reciprocitu mestu za zafinancovanie nákladov na športovanie projekty zamerané na pohybovú aktivitu mládeže.

Športové aktivity pre všetkých

Výkonnostný a hlavne vrcholový šport je špičkou pyramídy systematickej a cielenej prípravy športovca, výsledkom systému správneho výberu talentu, práce s mládežou a vytváraním podmienok pre neustály rast športovej výkonnosti. Športová príprava si vyžaduje vytvorenie adekvátnych podmienok. Zaostávame v oblastiach ako je zdravotné zabezpečenie, veda, výskum, zavádzanie nových trendov, v materiálnotechnickom zabezpečení. Naši špičkoví odborníci pracujú so zastaraným prístrojovým vybavením, s podpriemernými finančnými podmienkami. O to viac vystupuje do popredia transparentné financovanie športov a športovcov na úrovni mesta Levice, kde finančné prostriedky z mesta by mali byť smerované do počiatočnej prípravy, teda smerom k mládeži.

V súčasnosti je výber a príprava talentov plne v réžii jednotlivých športových klubov. Úlohou mesta by mala byť podpora tried so športovým zameraním na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a koordinácia aktivít športových tried na základných a stredných školách v meste. Znamená to komunikovať s odborníkmi v jednotlivých kluboch, organizačne a metodicky pomáhať pri výberoch talentov.

I. časť projektu
Názov projektu : „HK Levice, klub otvorený verejnosti„
Cieľ projektu : Pripravovať deti vo veku od 4 – 9 r. vo všestrannom športovom rozvoji.
Realizácia projektu : Športová hala T 18,,Šport pre všetkých,,
, Zimný štadión – ľadová plocha-ľad pre všetkých (Open Ice)
Personálne zabezp. : HK Levice - kvalifikovaný tréneri, pedagógovia, animátori, inštruktori
Čo povedať na záver? : Vytvorený a upevnený záujem detí o šport rôzneho druhu a jeho ďalšie
pokračovanie v rôznych športových kluboch okresu LV a okolia.
Termín projektu : august 2020 – jún 2021 ( otvorený pre ďalšie roky )
Veková skupina : deti 4 – 9 r.

Čo vy na to, rodičia? Využijete možnosť? My zo Športlandie o tom isto prídeme napísať jeden konkrétny postreh. Zatiaľ ako mediálny partner HK Levice publikujeme to, čo v praktickom hokeji pre deti považujeme za pozitívne, komunikáciu a tréningy s deťmi priamo na ľade a komunikáciu po ose – dieťa – rodič – škola – hokejový klub ba celé mesto a celý región Tekov!

Jozef Mazár

 

Popis k titulnej fotografii:
Skôr než oblečieš hokejovú výstroj, zoznám sa s hokejom v skutočne perspektívnom hokejovom klube, kde nechýbajú kvalitní tréneri a skúsenosti v práci s malými deťmi. Začnime od korčuľovania, najskôr len zoznámením sa na ľade samotnom.
Text a foto: archív Športlandia.sk

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com