jej pribeh

Vzťahy.....jedno slovo a tak veľa znamená. Každý závislý by o nich vedel veľmi veľa rozprávať. Svojou závisťou sme nechali tento krásny vzťah medzi deťmi, partnerom, rodinou a okolitým svetom či už v práci, alebo s priateľmi zhniť. Zabudli sme aj na vzťah s knihou, komunikáciou s múdrymi o múdrych a potrebných veciach. Obklopili sme sa falošným svetom, v ktorom sme sa ľutovali a ako " vlk samotár" sme plávali životom v opojení alkoholom, alebo iných drog. Uzatvárali sme sa, s nikým sme nehovorili....mlčali sme. Na ústavnom liečení nás naučili znovu komunikovať a zveriť sa so svojimi problémami. Učiť sa ich riešiť, pomáhať sebe i druhým. Spoznávať sa lepšie. Nie len navzájom, ale aj seba samú.

somora

Túto pravdu ponúkli napísať do titulku tohto rozhovoru tí, čo tvrdia, že ľudia, korí prepadli alkoholu, nelegalizovaným drogám, chorobnému nakupovaniu, hracím automatom, alebo ďalším škodlivým závislostiam, ak sa chcú vrátiť do plnohodnotného života, musia prebudovať hlavne svoj životný štýl, ktorý ich do toho bahna dostal. Mnohí, hlavne laici sú presvedčení, že napríklad alkoholikovi chýba pevná vôľa. Preto pije. Alkohol však užívajú aj konzumenti, pijani a mnohí nie sú pritom v tejto fáze na alkohole závislí...Aké môže mať novorodenec vôľové vlastnosti, ak sa narodí s abstinenčnými príznakmi?...

skala mazar sakala

Keď som mal možnosť v rokoch 1990 – 1992 v kruhu MUDr. Jaroslava Skálu a jeho blízkych spolupracovníkov v známej pražskej protialkoholickej liečebni Apolinář sledovať po novembri 1989 reštart Protidrogovej politiky v bývalom Československu a mierou publicistiky prostredníctvom československého časopisu Závislost v slovensko - česko - anglickej mutáciit vo funkcii jeho šéfredaktora ovplyvňovať jej vtedajšie trendy, zastával som s celým redakčným kolektívom autorov a spolupracovníkov názor, že Protidrogová politika štátu v ktorom sme žili, by mala byť komplexná a koordinovaná. Mala by sa odvíjať od dôsledne prepracovaných súborov preventívnych, vzdelávacích, liečebných, sociálnych, regulačných, kontrolných, hlavne však účinných.

spomienky navraty historia

Častá komunikácia na tému prevencie závislostí dáva dosť podnetov zamýšľať sa nad jej kvalitou v Slovenskej republike. Keďže existujú ľudia, ktorých tento problém zaujíma roky z viacerých hľadísk, je potrebné klásť verejné otázky a hľadať na ne odpovede prečo sme v tejto oblasti tam, kde sme? Rovnako jedným dychom je potrebné odpovedať na základnú otázku: Kde sa, vlastne, s prevenciou závislostí v Slovenskej republike nachádzame?

JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com