sanitka

Po minulom zamyslení nad témou alkohol som sa rozhodol urobiť rozhovor s osobou v tejto oblasti doslovne povolanou. Ide o lekára, ktorý prichádza do priameho kontaktu s tými, ktorí to „prehnali“ s alkoholom, alebo s inými návykovými či psychotropnými látkami.

lubos filiac

MUDr. Ľuboš Filiač tvrdí na základe vlastných skúseností so závislými, že hovoriť so svojimi deťmi o nebezpečenstve, nielen o jednorázových zábavách „opitia sa“, ale aj o návykových látkach – drogách a alkoholizme ako závislosti je zo strany rodičov veľmi potrebné. Foto: archív MUDr. Ľ. Filiača

O akého lekára ide? A prečo robím rozhovor práve s ním? Poďme pekne po poriadku... Ľuboš, skús sa našim čitateľom predstaviť. Kto si, kde si študoval a kde pracuješ?...

Volám sa Ľuboš Filiač a som lekárom pracujúcim na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny v Starej Ľubovni. Študoval som na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Hneď po skončení školy som sa zamestnal práve v tunajšej nemocnici, nakoľko som z okresu Stará Ľubovňa a hlavne, bolo mi umožnené zaradiť sa do odboru anestéziológia a intenzívna medicína, ktorý som preferoval.

Ide o oddelenie širokej verejnosti známe ako „ARO“?

Áno, verejnosti skôr známe pod touto skratkou ARO ako anestéziologicko-resuscitačné oddelenie. Aj keď náš odbor nezahŕňa len samotnú resuscitáciu pacienta, u ktorého došlo k zastaveniu krvného obehu, ale komplexnú poresuscitačnú starostlivosť o takéhoto pacienta, prípadne pooperačnú starostlivosť po zložitejších operačných výkonoch, alebo pacientov, u ktorých zlyhal alebo zlyháva niektorý zo životne dôležitých orgánov. Ale áno, ak sa ma niekto opýta, kde pracujem, tak skratka OAIM je u väčšiny širokej verejnosti neznáma.

Na „ARE“ končia, resp. začínajú konce tých, ktorí prekročili, resp. sa zastavili na hranici života a smrti. Mám na mysli konkrétne skupinu ľudí hazardujúcu s návykovými, psychotropnými látkami a alkoholom. Mám pravdu?

V niektorých prípadoch áno, aj keď väčšinou sú intoxikovaní ľudia skôr problematikou urgentných príjmov nemocníc, či záchrannej zdravotnej služby. Na naše oddelenie sa dostanú len tí pacienti, u ktorých došlo k poruche jednej z vitálnych funkcií, v tomto prípade, konkrétne, k ťažkej poruche vedomia, ktorá nemusí byt samozrejme spôsobená len psychotropnými látkami či alkoholom.

Nás však zaujíma práve táto skupina ľudí. Môžeš nám povedať, aké prípady riešite najčastejšie? Či ide o intoxikáciu alkoholom, psychotropnými látkami, alebo kombinovanú?

Najčastejšou skupinou sú určite pacienti intoxikovaní alkoholom s tak ťažkou poruchou vedomia, že ich nie je možné prebrať ani po silnej fyzickej stimulácii. V takomto prípade už ide, ako sa povie o život. Takýto človek je ohrozený napríklad nepriechodnosťou dýchacích ciest, či napríklad aspiráciou, teda vdýchnutím žalúdočného obsahu pri zvracaní. Mnohokrát môžu byt intoxikácie alkoholom spojené aj s rôznymi úrazmi. Asi najzávažnejšie sú úrazy hlavy, pri ktorých došlo ku krvácaniu do mozgu. A tu práve alkohol môže prekryť príznaky poruchy vedomia spôsobenej úrazom hlavy, pri ktorom došlo k poraneniu mozgu.

Takže alkohol a následný úraz. Prečo si myslíš, že práve alkohol je najčastejším prípadom intoxikácie s tak závažnými následkami?

Pretože je v populácii určite najzneužívanejšou návykovou látkou a bohužiaľ aj najtolerovanejšou.

Súhlasím s tebou. Alkohol je tolerovanou drogou s tragickými následkami... Ako je to s vekom? V akej vekovej skupine riešite najčastejšie takéto problémy?

Je to rôzne. Nepovedal by som, že niektorá veková skupina vedie. Netýka sa to bohužiaľ len dospelých, občas sú to aj deti, ktoré sa poväčšine dostanú k alkoholu aj napriek jeho zákazu predaja pre osoby mladšie ako 18 rokov. U detí je to prvá skúsenosť s alkoholom a ja osobne dúfam, že aj ich posledná. Samozrejme zodpovednosť za takéto deti majú rodičia a tu si treba aj uvedomiť, že cenu hospitalizácie na našom oddelení si môže zdravotná poisťovňa vymáhať následne práve od rodičov.

To čo vravíš ma šokovalo. Prečo sú obeťami aj deti? Nevedomosť rodičov? Bagatelizácia problému? Čo si o to myslíš?

Možno aj tá nevedomosť rodičov, kde sa nachádzajú ich deti, čo robia. Žijeme až v príliš uponáhľanej dobe a možno rodičia nemajú až toľko času na kontrolu svojich detí. No a samozrejme asi aj to zľahčovanie, veď trošku sa opiť je predsa “cool”. Chýbajúca osveta na školách, v médiách a pod. Na druhej strane všadeprítomná reklama na alkoholické nápoje môže tiež pôsobiť na deti, že to nie je predsa nič zlé.

Keď už sme pri tej osvete a prevencii na školách, v médiách... Kde si myslíš, že je najväčší problém? Absencia prevencie alebo nevhodná prevencia? Alebo aj, aj? Prípadne máš iný postreh?

Toto by bola skôr otázka asi na psychológov. Respektíve, keď už spomínam odbor psychológia, je otázne, či máme práve na školách dostatok psychológov, ktorí by viedli aj v tomto smere odborné poradenstvo na školách. Neviem, ako to je legislatívne, ale ja si myslím, že tam by mala začínať osveta a malo by to byť povinnosťou, aby každá škola mala takúto odborne spôsobilú osobu aspoň k dispozícii. Samozrejme otázka poradenstva je aj vzhľadom k negatívnemu vplyvu alkoholizmu rodičov u mnohých detí, ktoré pre toto ochorenie svojich rodičov trpia.

Čo by si na záver odkázal našim čitateľom ako rodičom ratolestí, ktoré sa tiež môžu ocitnúť aj v tvojich rukách?

Hovoriť so svojimi deťmi o nebezpečenstve, nielen o jednorazových zábavách “opitia sa”,ale aj o návykových látkach - drogách a alkoholizme ako závislosti. Aj keď sa obávam, že mnohí dospelí ľudia nepovažujú alkohol za návykovú nebezpečnú latku.

Ďakujem ti, že si si aj napriek pracovnej vyťaženosti našiel čas na rozhovor a želám ti do budúcna veľa profesijných úspechov.

Zhováral sa Oto Marci

Popis k titulnej fotografii:
„ Z narkomanského obdobia mi zostali poničené žily, jazvy a zlý chrup, ale hlavne nie celkom doriešená psychika a diera, vo vlastnom životopise a čo ma najčastejšie sužuje, časté cesty záchrankou v boji o vlastný život a existenciu. Dnes konečne žijem i keď...“ povedala pre magazín Športlandia .sk abstinujúca narkomanka, ktorá nechcela byť menovaná.
Zdroj: Pixabay

JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com